PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

1- Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve Eklerinin Tasdiki.

2- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ve Eklerinin Tasdiki.

3- Kanuni Defter Ve Belgelerin, İlgili Mali Tabloların Vergi Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Denetimi.

4- Firmanın Yıllık Geçici Vergi İle Gelir Ve/Veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanmasında Mevzuata Uygunluk Kontrolü.

5- Kurumlar Ve Gelir Vergisi İstisna Ve Muafiyetleri İle Tasdik İşlemleri (Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu, Yatırım İndirimi Tasdik Raporu, Gayrimenkul / İştirak Satış Kazancı İstisnası Tasdik Raporu, Vb. Raporlar)

6- Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması İle İlgili Tasdik İşlemleri.

7- Kdv İade Ve Mahsup İşlemleri.

8- Tübitak Ar-Ge Desteklerine Yönelik Tespit Raporları.

9- Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri Ve Rapora Bağlanması.

10- İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımlarının Mevzuata Uygunluğunun Tespiti İşlemleri Ve Rapora Bağlanması.

11- Bankalardan Talep Edilen Kredi Ve Teminat Mektupları İçin Verilen Hesap Durumu Belgelerinin Tasdik İşlemleri.

12- 3568 Sayılı Yasa Ve Vergi Usul Kanunu Gereğince Tasdik Kapsamına Alınan Ve/Veya Alınacak Diğer İşlemler.

13- Diğer Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik / Tespit Raporları.

14- İnceleme Geçiren Firmaların Müşavirliklerinin Yürütülmesi, Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması, İhtilafın Çözümüne Katkı Sağlamak Veya İtiraz Aşamasında Dava Dilekçelerinin Hazırlanarak Gerekli Cevap Ve Savunmaların Hazırlanması Yönünde Hizmetler Vermek.

15- Tam Tasdik Kapsamında Olmayan Firmalara Vergi Ve Diğer Mali Konularda Danışmanlık Hizmeti Vermek.