PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL YAZILAR


Asgari Ücret 500 Dolar Olacak Mı? (07.06.2023)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret tespit...
ayrıntılar için tıklayın

Stajyer Çalıştırmayan İşyerine Yaptırım (07.06.2023)

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte yüz binlerce öğrenci için staj dönemi başlayacak. Özellikle üniversite...
ayrıntılar için tıklayın

Ek Verginin Tecili ve Taksitlendirilmesi (06.06.2023)

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 31 Mayıs 2023 tarih ve 2023/2 sayılı Tahsilat İç Genelgesi’yle, 7440 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

E-Ticaret Lojistiği Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Mi? (06.06.2023)

Lojistik sektörü, COVİD 19 pandemi sürecinde, e-ticarette lokomotif sektör haline geldi. Eticaret yapan (A) şirketi...
ayrıntılar için tıklayın

E-Fatura Uygulamasının Kapsamı Genişliyor (06.06.2023)

2022 yılında 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı/cirosu olan tüm mükelleflerin sektör ayrımı olmaksızın 1 Temmuz 2023...
ayrıntılar için tıklayın

Garanti Kapsamında Yapılan İşlemlerde KDV (06.06.2023)

KDV Kanunu’nun 1/1 maddesine göre; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de...
ayrıntılar için tıklayın

Maliye’den Ek Vergiye Mahsuben Ödeme Kolaylığı (06.06.2023)

12 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “Birden fazla taşınmaz satışına vergi sürprizi!” başlıklı yazımla ilgili olarak çok...
ayrıntılar için tıklayın

Bilgi İstemenin Sınırları (06.06.2023)

Vergi idaresi ile inceleme elemanlarının sağlıklı vergi incelemeleri yapabilmeleri için ihtiyaçları duydukları bilgileri...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Artışı Nasıl Belirleniyor? (05.06.2023)

Asgari ücrette Temmuz ayı itibariyle yapılacak artış gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 2023 yılı Temmuz...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Riski ve Korunması (05.06.2023)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) anonim şirkette sermaye kaybı ve borca batıklık halinde alınacak önlemleri...
ayrıntılar için tıklayın

531 No.lu VUK Tebliği Kapsamında 2023 Yılı Güncel Teminat Tutarları ve Dikkat Edilecek Konular (02.06.2023)

531 No.lu VUK Tebliği Kapsamında 2023 Yılı Güncel Teminat Tutarları ve Dikkat Edilecek Konular Ülkemizde son yıllarda ...
ayrıntılar için tıklayın

Binek Otomobillerin Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar ve Öneriler (02.06.2023)

Binek otomobillerin giderlerine ilişkin olarak 7194 sayılı Kanun ile GVK madde 40/1., 5. ve 7. Bentleri ile GVK madde...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İş Dünyasından Açıklama Geldi (02.06.2023)

Milyonlarca çalışanın gözü yeniden belirlenecek asgari ücrete çevrilmişken asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili iş...
ayrıntılar için tıklayın

Ödediğiniz Prim İçin Vergi İadesi Alabilirsiniz (02.06.2023)

Ücretle çalışanlar kendileri ve aile fertleri için yaptırdıkları hayat sigortası ile sağlık sigortası için ödedikleri...
ayrıntılar için tıklayın

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri (02.06.2023)

İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatından kaynaklanan pek çok hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Dinlenme hakkı da...
ayrıntılar için tıklayın

Tahsis Talebinde Bulunan Bağkur’luların Aylık Başlangıç Tarihleri (02.06.2023)

Tahsis talep tarihi itibariyle (emeklilik başvurusunda bulundukları tarihte) kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim...
ayrıntılar için tıklayın

TÜİK'in Doğalgaz Kararı Maaş Zammını Nasıl Etkiler? (01.06.2023)

Türkiye İstatistik Kurumu, doğalgaz faturalarının bir ay tahsil edilmemesi nedeniyle mayıs ayı enflasyon hesaplamalarında...
ayrıntılar için tıklayın

KOBİ’ler ve KOBİ Tanımında Yeni Yönetmelikle Yapılan Belirlemeler (01.06.2023)

24 Mart 2023 tarihli yazımızda açıklandığı üzere; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımına, niteliklerine...
ayrıntılar için tıklayın

Deprem Vergisi Mükellefleri İkiye Böldü (01.06.2023)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen ve asrın felaketi olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Bir Zamanların Hesap Uzmanlar Kurulu (01.06.2023)

Günümüz vergi sisteminin ilk temelleri 1940’lı yılların başlarında atılmaya başlanmıştır. Zira o tarihlerde uygulanmakta...
ayrıntılar için tıklayın

Geçici İthalat Kapsamındaki Mallara Yapılan Hizmetler (01.06.2023)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a maddesine göre, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna...
ayrıntılar için tıklayın

Deprem Vergisi Mükellefleri İkiye Böldü (31.05.2023)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen ve asrın felaketi olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Köprü Kredide KDV Uygulaması (31.05.2023)

Banka ve diğer finansman kurumlarından temin edilerek grup şirketlerine aynen aktarılan kredilerin finansman hizmeti...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Vergiler Kapıda (mı?) (31.05.2023)

Türkiye’nin güney doğusunda büyük can ve mal kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler ve seçim ekonomisi...
ayrıntılar için tıklayın

Yapılandırmada Süre Uzatımının Sorunları (30.05.2023)

7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 31 Mayıs olarak belirlenmiş başvuru, bildirim veya beyan süreleri 31 Mayıs’ta...
ayrıntılar için tıklayın

Emlak Vergisi’nde Hukuka Aykırılık (29.05.2023)

Mayıs ayı, emlak vergisi ayıdır. Mart başında başlayan emlak vergisinin ilk taksidini ödeme süresi, Mayıs ayının sonunda...
ayrıntılar için tıklayın

Günlük Çalışma Süresinin Aşılması ‘Fazla Mesai’ Sayılır Mı? (29.05.2023)

İşveren, haftalık yasal 45 saat çalışma süre sınırı aşılmamakla birlikte günlük 11 saat çalışma süresinin aşılması...
ayrıntılar için tıklayın

Sürekli Yeniden Değerleme Uygulaması (29.05.2023)

213 sayılı Kanun’un 298’inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında “Sürekli yeniden değerleme uygulaması” yapılması...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Davalarında Barış Kararını YK'lar Bir Tüccar Gibi Versin (29.05.2023)

Değerli okurlar, bu yazımda henüz kesinleşmemiş, inceleme, dava veya uzlaşma aşamasında veya henüz dava açma süresi...
ayrıntılar için tıklayın

Malul Aylığı Alanlar Dikkat! (29.05.2023)

Geçen yıl SGK'dan malulen emekli oldum. Ancak sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum...
ayrıntılar için tıklayın

Temmuzda 6 Taksit Birden Ödeme (29.05.2023)

7440 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin 16'ncı fıkrası ile Cumhurbaşkanı'na kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay VDDK Maliye’yi Rahatlattı! (26.05.2023)

Danıştay 4. Dairesi, 2022 yılının son günlerinde konut sektörü ile konut alıcılarını yakından ilgilendiren bir yürütmeyi...
ayrıntılar için tıklayın

İkale Bedeli Sigorta Primine Ve Gelir Vergisine Tabi Tutulmalı Mı? (26.05.2023)

İkale sözleşmesi işçi ve işverenin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sonlandıran sözleşmedir. İş sözleşmesini...
ayrıntılar için tıklayın

Yabancı Şirketten Alınan Ücret İçin Vergi Ödenir Mi? (25.05.2023)

Pandemi sonrasında tüm dünyada uzaktan çalışma yaygınlaştı. Türkiye’de yaşayarak dünyanın dört bir yanındaki şirketlere...
ayrıntılar için tıklayın

Beyan Edilmemiş Gelirlerde Yapılandırma İmkânı (25.05.2023)

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12/3/2023...
ayrıntılar için tıklayın

Ek Verginin Akla Getirdiği Anayasal İlkeler (25.05.2023)

Anayasa 73/1 maddesinde “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” derken önce...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırım Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Kazanç Ne Olmalı? (24.05.2023)

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi hükümleri çerçevesinde...
ayrıntılar için tıklayın

Mevsimlik İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? (24.05.2023)

Her yıl yüz binlerce işçi mevsimlik işlerde çalışıyor. Mevsimlik iş yapanların sayısı yaz aylarında artıyor...
ayrıntılar için tıklayın

Güncel İndirimli Kurumlar Vergisi Özelgeleri (23.05.2023)

Gelir İdaresince verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye...
ayrıntılar için tıklayın

Kimler İhbar Tazminatı Alabilir? (23.05.2023)

İhbar tazminatı, iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. Sadece işverence işçiye...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilerde Sıfır Oranlı Emlak Vergisi (23.05.2023)

Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili...
ayrıntılar için tıklayın

“İkili Kur” Sisteminde Dövizli Mal Teslimlerinde Hangi Kur Esas Alınmalı? (22.05.2023)

Genel olarak, serbest piyasa ekonomisini, kısaca ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Nedir? (22.05.2023)

Vergi Usul Kanununda belirlenen kurallara göre iş ve işlemlerini yapma mecburiyeti olan mükelleflerin bu kurallara...
ayrıntılar için tıklayın

İndirimli Kurumlar Vergisinde İhtiyarilik (22.05.2023)

İndirimli kurumlar vergisi müessesesi, mükellefler tarafından yapılmak istenen yatırımları teşvik etmek amacıyla...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni İhtilaf Konumuz: Adat Faizi Oranı! (22.05.2023)

Evet, gün geçmiyor ki, yeni bir ihtilaf konumuz ya da konularımız olmasın. Elbette, kusursuz vergicilik yok, illaki...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hukukunda Enflasyon Düzeltmesi (22.05.2023)

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; a) 31’inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul...
ayrıntılar için tıklayın

100 TL Vergi Tahsilatının 59 TL’si KDV ve ÖTV (22.05.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 2023 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri...
ayrıntılar için tıklayın

Her Süre Borçlanılamaz (22.05.2023)

■ 1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 arasında prim...
ayrıntılar için tıklayın

Merkez Bankası nakit avans kararından geri döndü (19.05.2023)

Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimata göre, kredi kartından nakit avans kullanımı...
ayrıntılar için tıklayın

Nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin TL sınırı getirildi (18.05.2023)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti. Bankaların menkul...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Kartına Nakit Avans Kapandı (18.05.2023)

Bankacılık kaynakları, tüketicilerin nakit avansla ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, “Kredi kartından nakit avans...
ayrıntılar için tıklayın

İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah Sorunsalı (18.05.2023)

Bugünlerde indirimli kurumlar vergisi müessesesinde özellikle imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) yapılan...
ayrıntılar için tıklayın

Dava Açma Süresi Geçmemiş veya Dava Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması (18.05.2023)

7440 Sayılı Kanun’un 3. maddesinde yapılan düzenlemelerle, kanunun yayımlandığı 12 Mart 2023 tarihi itibariyle, Hazine...
ayrıntılar için tıklayın

Yapılandırma ve Davadan Feragat (18.05.2023)

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda davadan feragat müessesesi düzenlenmemiş, bu konuda Kanunun 31. maddesi ile Hukuk...
ayrıntılar için tıklayın

Verimliliği Düşürmek Tazminattan Eder (17.05.2023)

Tekstil ürünleri üreten bir firmayız. Herkesin maaşını mesaileri de dahil olmak üzere geciktirmeden yatırdığımız halde...
ayrıntılar için tıklayın

Stok Beyanında Düzeltme veya Vazgeçme Mümkün Mü? (17.05.2023)

Hemen belirtelim, emtia stok beyanı, mükelleflerin yapılandırma yasalarında en çok ilgi gösterdiği birkaç düzenleme...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primlerinin Gider Yazma Zamanı (16.05.2023)

Kıdem tazminatının gider yazma zamanı konusunda vergi mevzuatı açık değil. Sigorta primi işveren hissesinin ödeme zamanı...
ayrıntılar için tıklayın

Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılacak Mı? (16.05.2023)

Evet, tam da düşündüğünüz gibi, konu, 7440 sayılı Yapılandırma Yasasının başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri ile ilgili....
ayrıntılar için tıklayın

Aftan Yararlanan Mükellef Risk Altında Mı? (16.05.2023)

Gelen sorular çerçevesinde bugün biraz teknik bir yazı, mümkün olduğunca basitleştirerek anlatmaya çalışacağım: Hemen her...
ayrıntılar için tıklayın

Sahte Bandrolle Sigara Alkol Satmak ! (15.05.2023)

Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın