PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

05/09/2018 KGK

KGK Sürekli Eğitim Sistemine İlişkin Duyuru (05.09.2018)

 

Bağımsız denetçiler için sürekli eğitim sistemi, Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi (EYBİS)

üzerinden kullanıma açılmıştır. Söz konusu sistemehttps://eybis.kgk.gov.tr/login.aspx?ref=/Default.aspx adresinden,

Kurum resmi internet sitesi “E-HİZMETLER” başlığı altında yer alan “Eğitim Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi” linkinden

veya e-devlet üzerinden giriş yapılabilmektedir.

Sürekli eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belge girişleri sistem üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

Daha önce Kuruma yazılı olarak bilgi/belge gönderen kişilerin de söz konusu sistem üzerinden bildirim yapmaları

gerekmekte olup sisteme giriş yapılan bilgi/belgelerin ayrıca Kuruma gönderilmesi gerekmemektedir.